פנל המתחבר לכרטיס דלת

אינטרקום פנל המתחבר לכרטיס דלת במרכזית פנסוניק

 אינטרקום פנל לחצן

אינטרקום פנל לחצן עם אפשרות פתיחה באמצעות תג עובד

אינטרקום פנל מקודד

אינטרקום עם מקודד ואפשרות פתיחת דלת עם תג עובד